Deník Nákupní týden 15. - 21. března 2021

V rámci Nákupního týdne se i vy můžete
zapojit do soutěží a vyhrát úžasné ceny.

Již ukončené soutěže a jejich výherci

Klára Machů
Jan Masopust

Dagmar Juračková
Veronika Vejvodová ml.
Leo Vyskočil

Karel Veselý
Míla Malachova
Jaroslav Stejskal

Daniela Petrtýlová